Czy komunikacja w związku jest istotna?

Każdy z nas będąc w związku, nie raz doświadczył sytuacji, w której problem ze zrozumieniem intencji drugiej strony wywołał negatywne emocje, doprowadzając do   konfliktowej sytuacji. Najczęstszą przyczyną takiego zachowania jest brak odpowiedniej komunikacji między partnerami. Bo to właśnie komunikacja w związku jest jego najistotniejszym elementem i prowadzi do tego, aby związek dwojga ludzi był zdrowy i satysfakcjonujący.

Czym jest komunikacja w związku?

Komunikacja w związku to podstawa utrzymania właściwej relacji. Jest nieodzownym elementem od którego, nie da się uciec. Nawet pozorny brak komunikacji przejawiający się milczeniem stanowi formę komunikacji. Nie ma mowy o tym, aby związek był udany, gdy nie ma w nim szczerych rozmów. Na czym więc polega dobra komunikacja między partnerami? Nie ogranicza się ona wyłącznie do słuchania siebie nawzajem, ale polega również na chęci zrozumienia powodów danej decyzji oraz postępowania swojego partnera lub partnerki. 

Oto 3 istotne elementy, które pozwolą zadbać o prawidłową komunikację w związku.    

Pozytywne nastawienie oraz wyrażanie pozytywnych uczuć

Dobra komunikacja to nie tylko mówienie o trudnych emocjach i oczekiwaniach, ale również wyrażanie pozytywnych uczuć-empatii, zainteresowania, czy po prostu miłości. Często bywa to trudniejsze niż skrytykowanie partnera czy partnerki. Pozytywny i życzliwy stosunek do drugiej osoby to nie tylko efekt dobrej relacji, ale przede wszystkim (i o tym trzeba pamiętać) jej warunek. Gdy partnera traktujemy z sympatią, gdy jesteśmy w stanie pamiętać o jego dobrych intencjach, łatwiej przyjdzie nam zrozumieć zachowania, które stanowią dla nas przeszkodę. Łatwiej jesteśmy w stanie opanować emocje, nie skupiać się na błędach partnera, na jego/jej złych intencjach (a właściwie na tym, jak my ty intencje interpretujemy).

Słuchanie drugiej osoby

Warto wysłuchać swojego partnera, gdyż inaczej nie dowiemy się, co ma on do powiedzenia. Wysłuchać, a nie tylko „słuchać”. W związku ważne jest okazanie zainteresowania problemami drugiej strony. Często przyczyną konfliktów w związkach są drobne niedopowiedzenia. Pozytywne nastawienie oraz umiejętność panowania nad emocjami umożliwiają spokojne i nieoceniające wsłuchanie się w słowa partnera/ki. Ułatwia to też zrozumienie racji bądź tego, co druga strona przeżywa. Możliwość wysłuchania pomaga też rozładować emocje i umożliwia zbliżenie. W taki sposób pojawia się przestrzeń do wspólnego porozumienia.

Przekazywanie informacji na bieżąco 

Istotną rzeczą w komunikacji jest bycie na bieżąco ze sprawami drugiej osoby i z jej życiem wewnętrznym. Poznawanie partnera/ki nie zaczyna się i nie kończy na samym początku związku. To też nie tak, że partner lub partnerka nagle się zmienił/a, choć nic wcześniej tego nie zapowiadało. Zawsze jest jakaś przyczyna, jakiś powód. Takie sytuacje pojawiają się wtedy, gdy nie przekazywaliśmy informacji o sobie drugiej stronie, nie komunikowaliśmy się dostatecznie mocno. Nie dowiadywaliśmy się, jak radzi sobie z różnymi rzeczami, jak się czuje, jakie ma poglądy na różne tematy, co w pracy, co lubi, a czego nie. W wyniku takich zachowań po pewnym czasie może okazać się, że jesteśmy w związku z kompletnie obcą osobą. Równie ważne jest, by być otwartym na naszego partnera, by umożliwić mu aktualizowanie wiedzy o nas samych. Dopóki sami nie przekażemy informacji o sobie, nie będzie o nich wiedział lub też się ich nie domyśli (choć lepiej jest „wiedzieć” niż „domyślać się, snuć przypuszczenia”). Związek jest dynamicznym procesem z udziałem dwojga zmieniających się w czasie ludzi. Dlatego otwartość oraz chęć szczerych rozmów z drugim osobą, ma kluczowe znaczenie w każdej relacji. 

Podobne wpisy